Trebate li ugovoriti osiguranje ?

Za bilo kakva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas!

Ugovorite osiguranje sa nama!

Brzo i jednostavno!

Jole d.o.o. je agencija za zastupanje u osiguranju, osnovana 1992. godine i posluje na adresi  Lj. Gaja 3 u Ogulinu i Bana Jelačića bb u Duga Resi u sklopu stanice za tehnički pregled vozila Duga Resa. Posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju, te je registriran za obavljanje poslova zastupanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja.

Više o nama

ŠTO JE ZASTUPANJE U OSIGURANJU?

Zastupanje u osiguranju podrazumijeva pokretanje, predlaganje te obavljanje poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više osiguratelja za proizvode osiguranja. Iznimno se zastupanje više osiguratelja u proizvodima koji međusobno konkuriraju dozvoljava na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje, a mi smo upravo tako pozicionirani te trenutno imamo ugovore sa tri osiguravajuće kuće na području RH.

TKO SMIJE OBAVLJATI DJELATNOST ZASTUPANJA U OSIGURANJU?

Djelatnost zastupanja u osiguranju u Republici Hrvatskoj smiju obavljati samo one pravne osobe koje su za to dobile dozvolu Agencije, a to su:

društva za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, banke, Financijska agencija, HP-Hrvatska pošta d.d., društva za zastupanje u osiguranju države članice (neposredno ili preko podružnice), te fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju tj. obrti za zastupanje u osiguranju.

TKO JE ZASTUPNIK U OSIGURANJU?

Poslove zastupanja u osiguranju smiju obavljati samo zastupnici u osiguranju tj. fizičke osobe koje za to posjeduju odgovarajuću dozvolu Agencije, a koju su dobile temeljem položenog ispita za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.