oSIGURANJE OSOBA
KONTAKTIRAJTE NAS

Više o nama

Jole d.o.o. je agencija za zastupanje u osiguranju, osnovana 1992. godine i posluje na adresi  Lj. Gaja 3 u Ogulinu i Bana Jelačića bb u Duga Resi u sklopu stanice za tehnički pregled vozila Duga Resa. Posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju, te je registriran za obavljanje poslova zastupanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja.

Jole d.o.o. za zastupanje u osiguranju ima sklopljene ugovore s osiguravateljima koji posjeduju visoki rejting na tržištu osiguranja, Croatia osiguranje d.d..

Svakom klijentu posvećujemo se individualno u želji da zadovoljimo njegove potrebe za osiguranjem te približimo smisao življenja s osiguranjem. Poseban naglasak stavljamo na pristup prema osiguraniku s ciljem da osiguranik zaključi osiguranje zaista za ono što mu je potrebno i to na najoptimalniji i najkvalitetniji način koji je dostupan u osiguravajućim društvima koje zastupa Jole d.o.o. za zastupanje u osiguranju.

Jole d.o.o. za zastupanje u osiguranju MBS: 020009069, OIB: 98011416925, riješenje od 14. prosinca 2006., klasa UP/I-453-06/06-03/274 ur.broj 326-112-06-2, izdane od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,  ima dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranje.