Životna osiguranja

 MJEŠOVITO OSIGURANJE

Kod police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje, osigurana se svota isplaćuje korisniku ili korisnicima osiguranja ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI RIZIKO

Ako je sklopljena polica osiguranja za slučaj smrti, tzv. riziko polica, osigurana se svota korisniku ili korisnicima isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Ukoliko osiguranik doživi rok na koji je sklopljena takva polica ili umre nakon datuma naznačenog na polici kao datuma isteka osiguranja, uplaćenu premiju zadržava osiguratelj. Osiguranik može biti svaka osoba od navršene četrnaeste godine života. Osobe koje nisu potpuno zdrave ili su starije od uobičajene starosne granice za sklapanje ugovora o osiguranju od šezdestpet godina mogu se osigurati na temelju posebnih uvjeta za osiguranje od povećanih rizika.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA

Kod police za slučaj doživljenja osigurana se svota isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ukoliko osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju korisnik odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote. U praksi se ova vrsta životnog osiguranja najčešće ugovara u kombinaciji s povratom uplaćene premije za slučaj smrti. Visina premije kod životnih osiguranja ovisi prije svega o osiguranom riziku odnosno rizicima, pristupnoj dobi, spolu, zdravstvenom stanju i zanimanju osiguranika.

vodoistalaterski radovi vodoistalaterski radovi
Pošaljite upit!